Immovest Emsland B.V. Vastgoedobligatiefonds 2

Dit is het tweede vastgoedobligatiefonds van Immovest Emsland B.V. nadat het eerste vastgoedobligatiefonds vorig jaar succesvol is afgesloten. Immovest Emsland B.V. geeft een obligatiefonds uit van € 1.200.000,– voor de financiering van haar vastgoedportefeuille in het Duitse Niedersachsen bestaande uit 65 appartementen en 13 commerciële eenheden. Alle eenheden zijn verhuurd en de portefeuille kent derhalve geen leegstand. De totale investering bedraagt € 4.430.000,- waarvan € 3.230.000,- bancair gefinancierd.

Kernpunten van het Immovest Emsland B.V. vastgoedobligatiefonds 2

 • Vaste couponrente: 10% per jaar
 • Uitkering per maand, achteraf
 • Looptijd is in beginsel 3 jaar
 • Deelname: minimaal € 5.000,- (2 coupures van € 2.500,-)
 • Geen emissiekosten
 • Omvang obligatielening: € 1.200.000,-
 • Investering in een uitstekende vastgoedportefeuille bestaande uit 65 appartementen, 13 commerciële eenheden en 1 garage.
 • Zekerheid: 2e hypotheek
 • Totale investering € 4.430.000,-
 • Stichting Obligatiehouders Immovest Emsland die de belangen van de obligatiehouders behartigt, krijgt als zekerheid een hypotheek achter de bancaire hypotheekrechten, groot € 1.200.000,-
 • Het hypotheekrecht zal alle objecten als onderpand omvatten
 • De obligaties zijn vrij overdraagbaar

Alle obligaties zijn geplaatst.
 
AFM