Kernpunten Immovest Emsland III B.V. Vastgoedobligatiefonds

  • Looptijd: in beginsel 5 jaar
  • Deelname: minimaal € 10.000,– (2 coupures van € 5.000,-)
  • Omvang obligatielening: € 900.000,-
  • Zekerheid: 2e hypotheek. Het hypotheekrecht omvat alle objecten als onderpand
  • Totale investering: € 2.868.000,-
  • Stichting Obligatiehouders

Meer over dit vastgoedobligatiefonds

De looptijd van het Immovest Emsland III B.V. vastgoedobligatiefonds eindigde op 31 augustus 2015. Gelijk de werkwijze die wij bij de herstructurering van de fondsen van Immovest Emsland en Immovest Emsland II B.V. hebben gehanteerd wordt ook dit fonds geherstructureerd. De beleggers in dit fonds hebben recent van ons de keuze gekregen om de participatie te beëindigen dan wel in de overbruggingsfase te blijven participeren. Ook hier wordt gelijk de eerder geherstructureerde fondsen van Immovest Emsland een coupon van 10% vergoed welke maandelijks achteraf wordt uitgekeerd.

Nadat de bancaire financiering is herzien en een aantal objecten aan de portefeuille zijn toegevoegd zal de herstructurering worden afgerond. De obligatievoorwaarden zullen worden aangepast aan de nieuwe situatie en er zal weer een prospectus komen. Zodra men in de gelegenheid is gesteld de inhoud van het nog te verschijnen prospectus tot zich te nemen heeft u als belegger nogmaals de keuzevrijheid de participatie te beëindigen dan wel te continueren.
 
AFM