Nieuws Immovest Emsland

Momenteel worden de fondsen van Immovest Emsland II en III B.V. geherstructureerd. Door het uittreden van een aantal beleggers is er in het geherstructureerde fonds nog ruimte om te participeren. Zodra het prospectus van de obligatieleningen beschikbaar is kunnen wij u die toesturen. Meld u nu alvast aan.

Met het opzetten van het obligatiefonds van Immovest Emsland VII B.V. is ervoor gekozen het prospectus aan de AFM ter goedkeuring voor te leggen. Hiertoe worden momenteel stappen genomen. De selectie van het vastgoed in deze portefeuille is in volle gang. De totale obligatielening zal € 10.000.000,- bedragen.