Nieuwe objecten

De Immovest Emsland Groep koopt regelmatig nieuwe objecten. Onderstaand volgt een selectie van het nieuw aangekochte vastgoed in 2019 en 2020.

Immovest Emsland IV B.V. heeft in maart 2019 een woonwijk in Weener aangekocht bestaande uit 56 woningen en 16 garages, in een ensemble gelegen op een goede locatie. Door jarenlang slecht beheer door de toenmalige eigenaar was het vastgoed en de omgeving in slechte staat beland, met de daaraan gekoppelde slechte huurders. De aanvangshuur bij koop bedroeg € 126.000,-. Door de aanpak van Immovest Emsland Vastgoed Management B.V. en de  renovatie van zowel de woningen als de tuinen is de wijk zeer geliefd geworden en zijn de huren binnen een jaar gestegen naar € 310.000,-; een gerealiseerde huurstijging van maar liefst  246%. Nog altijd is de navraag groot. Voor het huren van de woningen is intussen een wachtlijst ontstaan.

Daarnaast heeft Immovest Emsland IV, eveneens in 2019, een 4-tal panden aangekocht in Wilhelmshaven.  1 van de panden is intussen volledig gerenoveerd en volledig verhuurd. Ook hier heeft de huur een stijging getoond van boven de 200%.

Op dit moment staan 2 panden in de stijgers. De verwachting is dat deze panden in oktober 2020 klaar zijn, waarna eveneens een aanzienlijke huurstijging, en daardoor ook een aanzienlijk waardestijging van de panden wordt gerealiseerd. Het 4e pand zal vanaf november 2020 worden gerenoveerd.

In Januari 2020 jaar zijn in Wilhelmshaven een 2-tal scholen aangekocht, welke worden omgebouwd tot zorgwonen, inclusief de daarbij behorende dagbesteding, therapieruimten, kantoren etc.. De huurder is de GPS (Gemeinnutzer für Paritätische Sozialarbeit mbH), welke het vastgoed voor 15 jaar aanhuurt, met 3 opties om telkens 5 jaar te verlengen.

Lees meer over het Wilhelmshaven project.

Dit is de kracht van de Immovest Groep. Door gedegen inkoop van vastgoed, het daarna direct optimaliseren en verbeteren, het realiseren van aanzienlijk hogere huren en de daarmee gepaard gaande waardestijging is de zekerheid van de rentebetalingen gewaarborgd.