De Immovest Emsland Groep

De initiatiefnemers van De Immovest Emsland Groep houden zich sinds 1990 bezig met het verwerven en verhuren van vastgoed in Nederland. Gelet op de destijds ondergewaardeerde vastgoedmarkt in Duitsland en de mogelijkheden om vastgoed tegen goede kapitalisatiefactoren te verwerven hebben de initiatiefnemers de heren Tim Aardse en Marten Drewel doen besluiten de focus te richten op Duitsland. Vanaf 2007 onder de naam Immovest Emsland. In 2008 is succesvol het eerste vastgoedobligatiefonds gelanceerd, al snel opgevolgd door meerdere vastgoedobligatiefondsen welke allen met succes zijn afgerond. Het dagelijks beheer van het vastgoed wordt gevoerd door Immovest Emsland Vastgoed Management B.V.

Tot De Immovest Emsland Groep behoren de volgende ondernemingen:

  • Immovest Emsland Holding B.V.
  • Immovest Emsland B.V.
  • Immovest Emsland II B.V.
  • Immovest Emsland III B.V.
  • Immovest Emsland IV B.V.
  • Immovest Emsland V B.V.
  • Immovest Emsland VI B.V.
  • Immovest Emsland VII B.V.
  • Immovest Emsland Vastgoed Management B.V.

Obligatiefondsen:

De Immovest Emsland Groep heeft zich gespecialiseerd in het samenstellen van kleine, exclusieve en degelijke vastgoedobligatiefondsen. De vastgoedobligatiefondsen kenmerkten zich door stabiele rentebetalingen en vergaande zekerheden voor de investeerders. De basis voor de vastgoedobligatiefondsen vormt het met zorg geselecteerde vastgoed in Duitsland. Alle vastgoedobligatiefondsen zijn met succes afgerond. De beleggers hebben na een jarenlange stabiele hoge rente hun lening terugbetaald gekregen. Waar een premie verschuldigd was is deze bij alle fondsen uitgekeerd. Momenteel worden er geen obligatiefondsen meer uitgegeven. Wel trekt de Immovest Emsland Groep nog leningen aan vanaf € 100.000,- tegen een aantrekkelijke rente. Wij Informeren u graag  over de mogelijkheden.

De Immovest Emsland Groep investeert voortdurend in haar objecten. De door huurderswissel vrijkomende woningen worden gemoderniseerd. De gemoderniseerde woningen zijn goed te verhuren tegen aanzienlijk hogere huurprijzen en vormen een laag leegstandsrisico. De commerciële huurders bestaan uit artsenpraktijken, advocatenkantoren, supermarkt- en drogisterijketens en bedrijven. Het commerciële vastgoed maakt een klein deel uit van de gehele portefeuille. De nadruk ligt op wonen.

Door bovenstaande facetten, in combinatie met de lage hypotheekrente en de bereidheid van de Duitse banken om het zorgvuldig geselecteerde vastgoed te financieren, kan De Immovest Emsland Groep u goede  beleggingsmogelijkheden bieden.

De Portefeuilles:

De Immovest Emsland Groep heeft tussen 2008 en 2020 zeven vastgoedportefeuilles opgebouwd, allen gesitueerd in Duitsland in de provincie Niedersachsen. De portefeuilles bestaan overwegend uit woningen en gedeeltelijk uit commercieel vastgoed. Het commerciële vastgoed maakt een klein deel uit van de gehele portefeuille en is altijd gekoppeld aan wonen. De nadruk bij De Immovest Emsland Groep ligt op wonen.

Het vastgoed is zorgvuldig geselecteerd op:

– De ligging, in of rond het centrum van middelgrote steden

– Historisch goed verhuurd vastgoed

– Mogelijkheid tot huurverbetering

– Solide bouw

– Laag leegstandsrisico

Beheer:

Het beheer van het vastgoed wordt uitgevoerd door Immovest Emsland Vastgoed  Management B.V., en is een volle dochter van Immovest Emsland Holding B.V. Immovest Emsland Vastgoed Management B.V. draagt zorg voor het gehele beheer van het vastgoed, waaronder het innen van de huren, het onderhoud en het  huur-technisch optimaliseren van de gebouwen en woningen. Tevens worden de mogelijkheden van huurstijgingen en nieuwe huurprijzen voor leegkomende woningen optimaal onderzocht en daar waar mogelijk doorgevoerd. Vaak resulteert dat in een enorme huurstijging.

Door deze gedegen aanpak van Immovest Vastgoed Management B.V. realiseert De Immovest Emsland Groep in korte tijd aanzienlijke huurstijgingen, vaak tot ver boven 100% van de oorspronkelijke huur.

De hoofdreden van de goede operationele performance van Immovest Emsland is dat zij met eigen mensen werkt en de exploitatie dus niet voor een groot deel uitbesteed aan externe partijen. Er is bij de exploitatie van dit soort vastgoed een groot verschil tussen herders en huurlingen.

Huurprijzen en huurmarkt:

Sinds enkele jaren stijgen de huurprijzen  in Duitsland. In internationaal en historisch opzicht nog altijd goedkoop.

Voor de huurmarkt geldt dat er een groei is van het aantal één en twee persoonshuishoudens. Derhalve is er een toenemende vraag naar kleinere en middelgrote huurwoningen. Immovest Emsland richt zich met name op deze categorie woningen en huishoudens. Mede door het feit dat er weinig wordt bijgebouwd en er dus krapte ontstaat, is de verwachting dat de huren in de komende jaren verder zullen stijgen.

AFM toezicht