Waarom beleggen bij Immovest?

De Immovest Emsland Groep heeft zich gespecialiseerd in het samenstellen van kleine, exclusieve maar degelijke vastgoedportefeuilles, welke vanaf de oprichting van De Immovest Emsland Groep in 2007 zeer goede resultaten en rendementen heeft laten zien. In deze periode zijn de obligatiefondsen goed afgerond en hebben beleggers hun rendementen altijd uitgekeerd gekregen, inclusief de eventuele bonussen. De filosofie van de Immovest Emsland Groep is duidelijk: Bij aankoop zijn criteria als goede locaties, historisch goed verhuurde en verhuurbare panden, mogelijkheid tot sterke huurprijsverbeteringen, solide bouw en laag leegstandsrisico doorslaggevend.

Voor de financiering van de zorgvuldig geselecteerde vastgoedportefeuilles wordt gebruik gemaakt van bancair gefinancierde hypotheken en leningen verstrekt door beleggers. De leningen van beleggers worden aangegaan met Immovest Emsland Holding B.V. en hebben de volgende kenmerken:

• Inleg vanaf € 100.000,-
• 7,1% rente
• Looptijd variabel, naar wens van belegger
• Tussentijds opzegbaar door belegger
• Maandelijkse rente-uitkeringen.

De hoofdreden van de goede operationele performance van Immovest Emsland is dat zij met eigen mensen werkt en de exploitatie dus niet voor een groot deel uitbesteed aan externe partijen. Er is bij de exploitatie van dit soort vastgoed een groot verschil tussen herders en huurlingen.

 Sinds enkele jaren stijgen de prijzen  van vastgoed in Duitsland. In internationaal en historisch opzicht nog altijd goedkoop. Duits vastgoed wordt in zijn algemeenheid gezien als veilige haven voor beleggers. Door het gedegen netwerk van banken, makelaars en kennis van de vastgoedbranche in zijn algemeenheid is De Immovest Emsland Groep nog steeds in staat om tegen goede prijzen vastgoed aan te kopen.

Door het doorvoeren van renovaties en verbeteringen stijgen de huren fors en derhalve ook de waardes van de panden.

Dit is de kracht van de Immovest Groep. Door gedegen inkoop van vastgoed, het daarna direct optimaliseren en verbeteren, het realiseren van aanzienlijk hogere huren en de daarmee gepaard gaande waardestijging is de zekerheid van de rentebetalingen gewaarborgd.

Actueel aangekocht

Immovest Emsland heeft in maart 2019 een woonwijk in Weener aangekocht met een beginhuur van € 126.000,-. Door renovatie van zowel de woningen als de tuinen is de wijk zeer geliefd geworden en zijn de huren binnen een jaar gestegen naar € 310.000,-; een gerealiseerde huurstijging van maar liefst 246%.

Daarnaast heeft Immovest Emsland IV, eveneens in 2019, een 4-tal panden aangekocht in Wilhelmshaven. 1 van de panden is intussen volledig gerenoveerd en volledig verhuurd. Ook hier heeft de huur een stijging getoond van boven de 200%.

Op dit moment staan 2 panden in de stijgers. De verwachting is dat deze panden in oktober 2020 klaar zijn, waarna eveneens een aanzienlijke huurstijging, en daardoor ook een aanzienlijk waardestijging van de panden wordt gerealiseerd.

In Januari dit jaar zijn in Wilhelmshaven een 2-tal scholen aangekocht, welke worden omgebouwd tot zorgwonen, inclusief de daarbij behorende dagbesteding, therapieruimten, kantoren etc.. De huurder is de GPS (Gemeinnutzer für Paritätische Sozialarbeit mbH), welke het vastgoed voor 15 jaar aanhuurt, met 3 opties om telkens 5 jaar te verlengen.

Dit is de kracht van de Immovest Groep. Door gedegen inkoop van vastgoed, het daarna direct optimaliseren en verbeteren, het realiseren van aanzienlijk hogere huren en de daarmee gepaard gaande waardestijging is de zekerheid van de rentebetalingen gewaarborgd.

AFM toezicht